چطور تا الان از این موضوع خبر نداشتم؟
کارکنان BuzzFeed
الان وسواس ویرایش اینجوری دارم🤍 #photoedit #photo #edit #editinghack #fyp #iphonehack #iphoneedit #SkipTheRinse
تلاش برای هک ویرایش ویروسی @Hannah Ludwig #iphonephotography #photoediting
• نوردهی 100

•برلیانس 100
•هایلایت -35
•سایه ها -31
•کنتراست -33
•روشنایی -15
•نقطه سیاه 11
•اشباع 11
•ارتعاش 9
•برگشت نوردهی به 0

source

توسط bahram_admin