معمار والری آگوستین در مورد رنگ درب ورودی ADU خود که توسط دان ادواردز نقاشی شده است، می گوید: "من چیزی جسورانه و تازه می خواستم." در کنار درب های افقی چوب قرمز و گچ اکریلیک خاکستری قرار گرفته است.

source

توسط bahram_admin