این مقاله توسط Kadi Dulude نوشته شده است. کادی دولود مالک جادوگر خانه ها، یک شرکت نظافتی مستقر در نیویورک است. کادی تیمی متشکل از 70 نفر از متخصصان نظافتی ثبت شده را مدیریت می کند و توصیه های تمیز کردن او در مجله Architectural Digest و New York Magazine ارائه شده است.

این مطلب : 25623 بار مشاهده شده است.
به خصوص اگر چندین نوع کفپوش در خانه خود دارید، تمیز کردن هر کفپوش سطح سخت به روش متفاوتی نیاز دارد. شما نمی توانید از روش تمیز کردن چوب مانند کاشی های چینی استفاده کنید، با این حال بسیاری از صاحبان خانه ممکن است برای صرفه جویی در وقت و هزینه از همان پاک کننده استفاده کنند. با تمیز کردن هر سطح با استفاده از روش مناسب، یکپارچگی کفپوش خود را حفظ کنید.
ما را دنبال کنید
از دست نده! ثبت نام برای
خبرنامه wikiHow

source

توسط ویکیچه