فرض کنید یک روز صبح بیرون راه می‌روید و متوجه می‌شوید که به نظر می‌رسد کسی – یا چیزی – در حال حفر چاله‌ها و جستجوی گنج مدفون (هرچند نسبتاً کوچک) در حیاط شماست. احتمالاً می خواهید به ته آن برسید.
چرا ? اگر کنجکاوی واقعی دلیل کافی نیست، اما می‌خواهید مخلوق(ها) را تشویق کنید که ادامه دهند، دانستن اینکه کدام یک (ها) دارایی شما را از بین می‌برد مفید خواهد بود. در اینجا برخی از حیواناتی که ممکن است مسئول محوطه سازی جدید شما باشند و نحوه شناسایی آثار دستی آنها آورده شده است.
کیسه سقفی جهانی
16 فوت مکعب فضای ذخیره سازی ضد آب و هوا را به وسیله نقلیه خود اضافه کنید، صرف نظر از نحوه نصب قفسه سقف.

source

توسط bahram_admin