بسیاری از شما که مطالعه می کنید، صاحب خانه یا مشتاق صاحب خانه هستید، و این عالی است! داشتن خانه می تواند موفقیت بزرگی باشد، اما برخی از قوانین نانوشته مالکیت خانه چیست که فقط پس از خرید خانه یاد می گیرید؟ این 16 مالک دارایی Reddit برخی از اسرار تابوی مالکیت خانه خود را به اشتراک گذاشتند. اگر به دنبال خرید خانه هستید، ممکن است بخواهید یادداشت برداری کنید!
همه چیزهایی که صاحبان قبلی DIY می‌کردند معمولاً احمقانه و مضحک و بد انجام شده است. هر چیزی که من DIY انجام می دهم عالی است و صاحب خانه بعدی تحت تأثیر کیفیت کار من قرار خواهد گرفت. – partytum76
هر پروژه ای که انجام می دهید مستلزم آن است که حداقل یک پروژه اضافی را کشف کنید که باید قبل از تکمیل پروژه اصلی مورد بررسی قرار گیرد یا با شکستن چیزی در حالی که روی پروژه اصلی کار می کردید، پروژه جدیدی ایجاد کنید. -paradescart145

source

توسط bahram_admin