">بایگانی‌ها روزمره - ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!
ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!

دسته‌بندی -روزمره

مدرسه جدید

چطور یک شروع جدید در مدرسه جدید داشته باشیم

شروع سال تحصیلی در یک مدرسه جدید مثل شروع یک زندگی جدید است و ممکن است روزهای اول همه چیز سخت و طاقت فرسا به نظر برسد اما شما باید تلاش کنید که به آن عادت کنید تا در فضای جدید جا بیفتید. برای عادت کردن به مدرسه جدید...

چطور بدون پول خوشحال باشیم

شادی و خوشبختی یک مفهوم ذهنی و نسبی است که می توانیم بدون هزینه کردن به آن برسیم اما متاسفانه در ذهن ما پول بیشتر مساوی با شادی بیشتر است، در واقع فکر می کنیم پول خوشبختی به همراه دارد در حالی که اگر حس خوشبختی داشته...

زندگی شاد

چگونه یک زندگی شاد داشته باشیم

“شادی معنی و راه زندگی، کل هدف و پایان وجود انسان است.” ارسطو این جمله را بیش از ۲۰۰۰ سال پیش گفته است و محتوای این جمله هنوز هم صادق است. هدف واقعی زندگی چیست؟ اگر نتوانیم زندگی شاد داشته باشیم پس برای چه...