">بایگانی‌ها سلامت - ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!
ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!

دسته‌بندی -سلامت

دفاع از خود

چطور دفاع از خود داشته باشیم

تفاوت بین نجات پیدا کردن از یک اتفاق بد و یا تبدیل شدن به تیتر حوادث روزنامه ی فردا در این است که شما چقدر آماده هستید تا در شرایط مختلف از خود محافظت کنید. شما می توانید برخی از تکنیک های ساده را برای دفاع از خود قبل و...

چرا تیروئید کم کار می شود

چرا تیروئید کم کار می شود

برای اینکه بدانیم چرا تیروئید کم کار می شود اول باید با ساز و کار تیروئید آشنا شویم. غده تیروئید یک غده ی پروانه ای شکل کوچک در گردن درست در جلوی لوله تنفسی (نای) است و در صورت بروز اختلال در فعالیتش دچار پرکاری یا کم...