ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!

دسته‌بندی -هنر

چگونه از یک نقاشی عکس بگیریم؟

چگونه از یک نقاشی عکس بگیریم؟

ثبت زیبایی یک تابلو نقاشی در قاب یک عکس فرایندی راحت و ساده‌ است. در بهترین حالت، قاب نقاشی را جدا می‌کنید، آن را روی دیواری خالی قرار می‌دهید، سپس پایه را روبری نقاشی می‌گذارید و دوربین را روی آن سوار می‌کنید. حالا...