ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!

دسته‌بندی -مسافرت

چگونه وقت­ هایی که به مدت طولانی در سفریم زمان خود را بگذرانیم؟

چگونه وقت ­هایی که به مدت طولانی در سفریم زمان خود را بگذرانیم؟ 1ـ  یک قلم و کاغذ همراهتان داشته باشید. شما می­توانید از این کاغذ و قلم برای انجام بازی­ های ساده کمک بگیرید. بازی­هایی مثل اسم فامیل، خط و نقطه و و موارد...