به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی در حاشیه آیین تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی، اظهار داشت: تجلیل از کشاورزان نمونه تجلیل از کسانی است که پای سفره و امنیت غذایی کشور و استان ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اینکه امروز از چهار کشاورز نمونه ملی و ۷۵ کشاورز نمونه استانی تجلیل شد، اظهار کرد: این مراسم تجلیل از زحمت‌کشان بخش کشاورزی است که پای سفره و امنیت غذایی کشور و استان ایستاده‌اند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: این کشاورزان بیشترین تولید و عملکرد را در سطح داشتند.

شاهرخی، گفت: ما به دنبال بهره‌وری بخش کشاورزی با استفاده از ارقام مناسب، ادوات به‌روز، کارنده‌های جدید، توصیه‌های فنی و علمی و انتقال‌یافته‌های علمی به سایر کشاورزان هستیم.

وی با اشاره به اینکه گندم‌کار نمونه ملی ما در اراضی آبی ۱۱ و نیم‌تن در هکتار تولید داشته است، افزود: درحالی‌که میانگین تولید در یک هکتار زمین آبی پنج‌تن و نیم است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: کشاورز نمونه ما در یک هکتار زمین دیم شش تن برداشت می‌کند، درحالی‌که میانگین تولید در یک هکتار زمین دیم یک تن و ۷۰۰ کیلو است.

شاهرخی، عنوان کرد: وقتی میزان تولید در هکتار توسط یک کشاورز ۱۱ و نیم‌تن است، یعنی کشاورزان دیگر هم می‌توانند به این رقم دست پیدا کنند.

source

توسط