فیلم های آکیرا کوروساوا؛ کارگردان نابفه ژاپنی و یکی از کارگردان مولف تاریخ

آکیرا کوروساوا، یکی از کارگردانان مولف تاریخ است که آثارش به شکلی بین‌المللی شهرت دارد. در این مقاله برخی فیلم های آکیرا کوروساوا را معرفی کنیم.آکیرا کوروساوا، نامی است که…