ماه: نوامبر 2023

دانشمندان: در زیر یخچال‌های نمکی عطارد، ممکن است حیات وجود داشته باشد

دمای سطح سیاره عطارد، به‌دلیل نزدیکی بسیار زیاد به خورشید، به 427 درجه سانتیگراد می‌رسد. به همین دلیل، سطح این سیاره پذیرای زندگی نیست. بااین‌حال، دانشمندان آمریکایی شواهدی از یخچال‌های…