تحلیل ین ژاپن – پنجشنبه ۲۷ مهر

نوسانات USDJPY زیر نرخ ۱۵۰٫۱۵ ادامه دارند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. از دید فروشندگان، اگر جفت ارز از نرخ ۱۴۸٫۱۵ عبور کند، ساختار بازار تا حمایت ۱۴۷٫۲۸ نزولی خواهد شد.

از دید خریداران، اگر نرخ برابری دلار به ین ژاپن اوج قیمتی ۱۵۰٫۱۵ را بشکند، می توان شاهد احیای رالی صعودی بلندمدت تا اوج قیمتی ۱۵۱٫۹۳ بود.


تحلیل ین ژاپن – چهارشنبه ۲۶ مهر

نوسانات USDJPY ادامه دارند و روند کوتاه مدت دلار به ین ژاپن خنثی یا رنج است. از دید فروشندگان، اگر نرخ ۱۴۸٫۱۵ شکسته شود، ساختار بازار تا حمایت ۱۴۷٫۲۸ نزولی خواهد شد.

از دید خریداران، اگر جفت ارز از اوج قیمتی ۱۵۰٫۱۵ عبور کند، می توان انتظار احیای رالی صعودی بلندمدت تا نرخ ۱۵۱٫۹۳ را داشت.


تحلیل ین ژاپن – سه شنبه ۲۵ مهر

جفت ارز USDJPY زیر نرخ ۱۵۰٫۱۵ نوسان می کند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. از دید فروشندگان، با شکست نرخ ۱۴۸٫۱۵ روند کوتاه مدت تا حمایت ۱۴۷٫۲۸ نزولی خواهد شد.

از دید خریداران، اگر نرخ برابری دلار به ین ژاپن از اوج قیمتی ۱۵۰٫۱۵ عبور کند، رالی صعودی بلندمدت تا نرخ ۱۵۱٫۹۳ احیا خواهد شد.


تحلیل ین ژاپن – دوشنبه ۲۴ مهر

نوسانات جفت ارز دلار به ین زیر نرخ ۱۵۰٫۱۵ ادامه دارند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. از دید فروشندگان، اگر حمایت جزئی ۱۴۸٫۱۵ شکسته شود، روند کوتاه مدت بازار تا نرخ ۱۴۷٫۲۸ نزولی خواهد شد.

از دید خریداران، اگر USDJPY به بالای نرخ ۱۵۰٫۱۵ عبور کند، رالی صعودی بلندمدت جفت ارز تا ۱۵۱٫۹۳ احیا خواهد شد.


تحلیل ین ژاپن – جمعه ۲۱ مهر

هر چند USDJPY تقویت شده است اما هنوز هم زیر نرخ ۱۵۰٫۱۵ قرار دارد و ساختار بازار خنثی یا رنج است. از دید خریداران، با شکست نرخ ۱۵۰٫۱۵، رالی صعودی بلندمدت تا ۱۵۱٫۹۳ احیا خواهد شد.

از دید فروشندگان، اگر حمایت جزئی ۱۴۸٫۲۴ شکسته شود، روند کوتاه مدت دلار به ین تا نرخ ۱۴۷٫۲۸ نزولی خواهد شد.

source

توسط