ون آتین C230 و P230 در نسخه‌های باری و مسافری رسماً معرفی شد + ویدئو تست درایو – پست بین | بهترین رو ببین

source

توسط