الجزیره به‌نقل از یک شاهد عینی حاضر در شمال غزه گزارش داد بولدزرهای اسرائیلی زنان حامله فلسطینی را زیر گرفتند. این زنان، برای وضع حمل در راه بیمارستان العوده بودند که به شهادت رسیدند.

 

 

source

توسط