قرص تینیدازول 500 برای درمان عفونت‌های ناشی از انگل‌ها و باکتری‌های بی‌هوازی استفاده می‌شود. برخی از موارد مصرف آن شامل آمیبیازیس (عفونت ناشی از انگل آمیب)، ژیاردیازیس (عفونت ناشی از انگل ژیاردیا)، تریکومونیازیس (عفونت ناشی از انگل تریکوموناس) و… می‌باشد.

source

توسط