به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجحانی ماجرای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تاکستان را که چندی پیش از سوی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود توضیح داد.

source

توسط