">بایگانی‌ها دسته‌بندی نشده - ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!
ویکیچه | دنیایی از پاسخ ها!

دسته‌بندی -دسته‌بندی نشده

اپلیکیشن شاد مدارس

اپلیکیشن شاد را چگونه دانلود کنیم

اپلیکیشن شاد مدارس با شرایطی که ویروس کرونا برای آموزش و پرورش و بصورت کلی تحصیل به وجود آورد باعث شد که کلاسهای حضوری تعطیل شوند و این تعطیلی تا به امروز رویه نامعلومی را در پیش گرفنه است. در راستای همین شرایط آموزش و...